NIKMATI verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik maken van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via de website, telefoon of email. Persoonsgegevens die NIKMATI verwerkt zijn:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Factuuradres

Daarnaast kan NIKMATI persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van haar dienstverlening.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
NIKMATI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Administratieve informatie met uw factuur-, betaal-, en bestelgegevens moeten van de belastingdienst zeven jaar bewaard blijven.

PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN
NIKMATI deelt uw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U wordt vooraf gevraagd toestemming te geven voor het doorgeven van gegevens aan derden. NIKMATI is na uw toestemming niet langer verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw gegevens bij de betreffende partij. NIKMATI zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

WIJZIGEN PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering sturen naar info@nikmaticoncepts.com NIKMATI zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

BEVELIGING
NIKMATI neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Er worden beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Privacyverklaring

Menu